15. februar 2019

MIA TINE B. CHRISTIANSEN

Stilling

Galleriassistent, Galleri Nicolai  Wallner

​Uddannelse

Cand.mag. i Kunsthistorie (speciale i kuratering og kulturarv) · BA i kunsthistorie

Hvordan sætter du din faglighed i spil på jobbet?

Den faglighed jeg har tilegnet mig gennem min uddannelse på IKK, ligger som fundament for mine arbejdsopgaver. Det er en forudsætning i mit job, både som formidler og som udstillingsassistent, at jeg har en bred og overordnet viden inden for det kunsthistoriske fag. I forbindelse med forskellige arbejdsopgaver og udstillinger er det krævet, at jeg kan dykke ned i bestemte emner, perioder og strømninger, og det er også en forudsætning, at jeg ved hvor og hvordan denne viden kan tilegnes. Hertil har min uddannelse givet mig en række værktøjer, som jeg dagligt benytter mig af.

Hvordan har din karrierevej været?

Jeg har altid været meget interesseret i det museale og museet som det primære mødested for kunsten. Derfor var det naturligt, at mange af mine eksaminer og tilvalg blev vinklet i denne retning. Som en del af IKKs tilvalgspakke på museologi var jeg så heldig at komme i praktik i Louisiana Museum of Modern Arts formidlingsafdeling. For mig var det en meget stor oplevelse, at komme ud og se hvad man kunne blive, og hvilke arbejdsopgaver der kunne være for en med min faglighed. Det er en kliché, men jeg følte, at jeg kom ud i den virkelige verden. Efter endt praktik fik jeg en studenterstilling i museets børnehus, hvor jeg arbejdede i ca. 2 ½ år. Sideløbende blev jeg ansat som omviser på Louisiana. I 2013 blev jeg ansat som udstillingsassistent på ARKEN Museum for Moderne kunst, hvor jeg arbejdede i 2 år. Omkring den tid valgte jeg desuden at tage orlov fra mine studier, hvor jeg helligede mig arbejdet på de to museer.

Har du et godt råd til IKK'ere?

Især den sidste del af min uddannelse har været meget præget af arbejde ved siden af studierne. Efter at have læst de første fire år af min uddannelse på normeret tid, valgte jeg at trække nogle fag ud og holde orlov i den sidste del. Det føles ikke så rart at understrege vigtigheden i dette, da jeg ved, at reformen ikke giver de samme muligheder. Det er en rigtig ærgerlig udvikling. Mit bedste råd er, at man trods disse udfordringer, skal orientere sig mod relevant erfaring ved siden af sine studier (lønnet såvel som ulønnet). Universitetet og relevant arbejdserfaring skal ikke ses som to forskellige verdener, men som noget der godt kan forenes. Min uddannelse består i dag både af den praktiske erfaring, jeg har tilegnet mig gennem relevant studiearbejde, og den teoretiske viden som jeg har fået ved at gå på universitetet.