16. februar 2019

MARIE HARDGRIB

Stilling

Gymnasielærer på Ordrup Gymnasium

Uddannelse

Cand.mag. i samfundsfag med tilvalg i billedkunst

Hvordan sætter du din faglighed i spil på jobbet?

En vigtig del af mit arbejde som gymnasielærer går ud på at opbygge undervisningsforløb i billedkunst og samfundsfag. Forløb som både pirrer kreativiteten hos eleverne, og som ligger i tråd med undervisningsministeriets bekendtgørelser. Min faglighed kommer naturligt i spil, når jeg gennemgår perioder, kunstværker og teoretiske begreber. En ting, som jeg stræber særligt efter, er variation i måden, jeg underviser på. Museumsbesøg, praktiske visualiseringsopgaver, diskussionsoplæg og standpunktsøvelser flettes sammen, så den faglighed, jeg serverer for de unge mennesker, veksler i didaktisk indpakning. På IKK blev jeg motiveret af at få indflydelse på egen læring, og derfor beder jeg ofte mine elever om at komme med indspark i form af artikler og temaer til undervisningen. Disse indspark er med til at styrke og udfordre min egen faglighed.

​Hvordan har du din karrierevej været?

Jeg startede på kunsthistorie i 2005 og blev kandidat med hovedfag i samfundsfag og tilvalg i billedkunst i 2015. Undervejs skiftede jeg studie, tog flere semestre i udlandet, og da SU’en slap op, skruede jeg op for mine studiejobs bl.a. i boghandleren på Glyptoteket og som underviser på Statens Museum for Kunst. Mine tværfaglige fagkombination og min mangeårige undervisningserfaring fra museumsverdenen ledte til et årsvikariat på Ordrup Gymnasium, hvor jeg blev fastansat i 2016.

​Har du et godt råd til IKK’ere?

Jeg har to råd, jeg gerne vil give videre. For det første meld dig ind i dit fagråd på dit studie – og vær ikke bange for at stille krav til din egen læring. Fagrådet er et demokratisk studenterpolitisk organ, hvor man kan drøfte undervisning, udveksle idéer og møde ligesindede på tværs af årgange, som også har interesse i at styrke IKK socialt og fagligt. For det andet når du er på vej mod enden af din kandidat – få dig en basisgruppe. Altså i god 70’er stil grib fat i en håndfuld mennesker, som interesserer sig i hinandens arbejde, og skab sammen jeres egne traditioner fx ferniseringscrawl eller madklub, hvor man kan sætte ord på alt fra dagpenge, drømme og dagligdag.