17. februar 2019

MARIA WINBERG MORRE

Stilling

Koordinator for plan og udvikling hos Aalborg Kommune

Uddannelse

Cand.mag. i visuel kultur · 
BA i kommunikation

Hvordan sætter du din faglighed i spil på jobbet?

Min faglige viden jeg har fået gennem min studietid, bruger jeg både bevidst og ubevidst mange gange i løbet af en arbejdsdag.
Studietiden har ikke kun udviklet min faglighed, men har også givet mig en metodisk forståelse samt redskaber til at strukturere min arbejdsdag.

​Hvordan har du din karrierevej været?

Jeg har haft relevante studiejobs, som sammen med studiet har lært mig enormt meget. Min praktik ledte til et studiejob, der sidenhen blev til mit første ”rigtige” job. Efterfølgende har jeg været så heldig at blive tilbudt det job, jeg sidder med i dag.

​Et godt råd til IKK’ere?

Udnyt de muligheder der er for at komme til udlandet og i praktik. Det er unikke muligheder for at få indblik i en andre kulturer og ikke mindst se, hvad der kan vente på den anden side af studietiden.