19. februar 2019

KÅRE DEGN

Stilling

Specialkonsulent i Studieservice på Professionshøjskolen Metropol

Uddannelse

Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling (profil i informationskultur) · BA i litteraturvidenskab

Hvordan sætter du din faglighed i spil på jobbet?

Jeg arbejder hovedsageligt med ledelsesinformation, projektstyring og implementering af nye digitale løsninger. Lige nu er jeg bl.a. ved at implementere et nyt system til håndtering af de studerendes praktikophold og indsamler en masse datakilder for at se, om vi bedre kan forudsige, hvorfor studerende falder fra en uddannelse. Min faglighed fra IKK kommer særligt i spil i forhold til den analytiske tilgang til opgaven, som IKK virkelig formår at få formidlet til de studerende. Derudover arbejder jeg ofte sammen med folk, som har en teknisk tilgang til en given opgave, hvor min opgave i højere grad er se på det store billede – f. eks. hvilke afledte effekter vil denne udvikling af et givent system have? Det er en evne, som IKK også har været med til fremdyrke. Jeg har også i et enkelt semester været ekstern lektor på bacheloren i Litteraturvidenskab, og her var det særligt interessant at kombinere erfaringerne fra arbejdsliv og studieliv.

Hvordan har du din karrierevej været?

Underlig. På bacheloren i litteraturvidenskab fandt jeg ret hurtigt ud af, at selv om det er en virkelig god uddannelse, hvor jeg stadigvæk hver dag bruger de værktøjer, som jeg fik derfra – særligt i forhold til formidling – så var jeg klar til noget nyt efter bacheloren. I stedet blev jeg fascineret af det digitale og de muligheder, som det rummer. Det førte til, at jeg valgte Moderne Kultur på overbygningen og særligt interesserede mig for bevægelse i digitale rum. Mit speciale var f. eks. en app med byvandring om Kierkegaard i samarbejde med København Museum. Samtidig med min kandidat arbejdede jeg som studievejleder på Det Humanistiske Fakultet, hvor jeg ret hurtigt kom til at bruge alt for mange timer. Arbejdet som studievejleder og hertil arbejdet med projekter er virkelig givende og kan virkelig anbefales. Jeg brugte også min praktikperiode på Moderne Kultur til at arbejde fuld tid i et vikariat som Studie- og karrierevejleder, hvor jeg bl.a. var med til at lave den dimittendundersøgelse som stadig bruges i dag på Det Humanistiske Fakultet. To dage efter at have afleveret speciale startede jeg så på Metropol, hvor mine opgaver på forskellige niveauer handler om at gøre de studerendes bevægelser i vores digitale systemer bedre og sikre, samt at formidle og udvikle vores data om de studerende. Så der er faktisk måske alligevel en rød tråd.

Har du et godt råd til IKK’ere?

Overhold altid de deadlines, som du stilles, også selv om det betyder, at produktet ikke bliver perfekt.