27. februar 2019

CHARLOTTE JOHANNE FABRICIUS

Stilling

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Uddannelse

Cand.mag. i moderne kultur & kulturformidling · BA i litteraturvidenskab.

Hvordan sætter du din faglighed i spil på jobbet?

Mit forskningsprojekt ligger i direkte teoretisk og metodisk forlængelse af mit speciale. Derudover bruger jeg mine almene akademiske kompetencer når jeg holder oplæg, deltager i kon- ferencer, laver freelance-formidling mm.

Hvordan har du din karrierevej været?

Jeg havde 6 måneder mellem endt kandidatuddannelse og min nuværende stilling, hvor jeg blandt andet har lavet frivillig projektledelse, deltaget i akademiske konferencer og været i virksomhedspraktik på et større dansk forlag, der kontaktede mig på baggrund af min faglige specialisering og mere almene kompetenceprofil.

​Har du et godt råd til IKK’ere?

Vær studerende først og fremmest – men med alt, hvad det indebærer: deltag i studiemiljøet både fagligt og socialt, skriv for diverse tidsskrifter, arranger festivaler og events, mød dine medstuderende og prøv dine kompetencer af i alle mulige forskellige kontekster. Tal med ældre studerende og undervisere – de vil gerne snakke med dig og kan lære dig mere end du aner. Tal især med andre om, hvad du lærer og hvad du kan, så vil du få meget nemmere ved at fortælle fremtidige arbejdsgivere om det.

LinkedIn