02. oktober 2017

ALJOŠA ARIFOVIC

Stilling

Kulturmedarbejder i Hvidovre Kommune

Uddannelse

Cand.mag. i musikvidenskab (profil i Music/Arts Management) · BA i musikvidenskab

Hvordan sætter du din faglighed i spil på jobbet?

Min dagligdag indeholder generelt en bred vifte af arbejdsopgaver, hvor de færreste er inden for det musikfaglige. Dette er til dels også i tråd med min akademiske baggrund, da jeg under min uddannelse så vidt muligt har beskæftiget mig med kultur som en helhed og ikke enkelte aspekter. Derudover har jeg gennem min studietid specialiseret mig inden for produktion og markedsføring af arrangementer og kulturbegivenheder, som indeholder en masse forskellige problemstillinger og løsninger. Det har bl.a. givet mig en øget forståelse og respekt for det lavpraktiske, såvel som det mere omfattende og komplicerede. Overordnet arbejder jeg en del med projektkoordinering og -ledelse samt markedsføring, som kræver en struktureret, strategisk og velovervejet tilgang, som jeg i høj grad har tilegnet mig på IKK.  Sidst og ikke mindst er kommunikation og formidling essentielle færdigheder i mit arbejde og noget som humaniorastuderende, i min optik, mestrer.

Hvordan har du din karrierevej været?

Gennem min uddannelse har jeg været bevidst om og stræbet efter at få så meget praktisk erfaring som muligt. Allerede tidligt i forløbet satsede jeg på at finde studierelevant arbejde og involvere mig i frivillige projekter. Det har bl.a. medført et studiejob på spillestedet VEGA og frivilligt arbejde samt senere praktik og deltidsansættelse på Roskilde Festival. Derudover har jeg så vidt muligt baseret mine opgaver og især speciale på empiri og feltarbejde, hvor jeg selv har involveret mig mere i det miljø og netværk, jeg beskæftigede mig med. Jeg mener, at dette klart har styrket mine muligheder for at få og varetage et bredt udvalg af (kultur)jobs og arbejdsopgaver. Jeg brugte især min erhvervserfaring, da jeg efter endt uddannelse søgte jobs. Efter en ledighed på ca. fem måneder blev jeg tilbudt en løntilskudsstilling og derefter fast ansættelse i Hvidovre Kommune.

​Har du et godt råd til IKK’ere?

Sørg for at få så meget praktisk erfaring som muligt under jeres uddannelse – det vægter utroligt meget i jobsøgningen! Dette opnås også ved med mere feltarbejde og personlig involvering i opgaver og afhandlinger. Det styrker ens netværk, og folk er generelt meget imødekommende vedr. deres erhverv. Og vær ikke bange for det lavpraktiske – det kan være meget lærerigt.