IKK bygger bro

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab har mange forskellige samarbejdsrelationer med eksterne parter. Dels gennem aktiviteterne i IKKs aftager- og dimittendpanel, dels i tværinstitutionelle forskerfora og gennem konkrete forskningssamarbejder, og endelig i form af undervisningsforløb i tæt samarbejde med eksterne medspillere og praktikforløb for den enkelte studerende 

Vi har forskernetværk og konkrete Ph.D.- og postdoc-samarbejder med museer som Vejle Museerne, Louisiana og KØS. Vores studerende kommer i praktik alverdens steder fra forlag og kulturhuse til kommuner og store såvel som små private virksomheder. De skriver speciale i samarbejde med virksomheder som DR, Herlev Hospital og Nokia. Vores forskere arbejder med konkrete byudviklingsprojekter, flere af dem fungerer som rådgivere i kulturministerielle råd og nævn, eller de laver undervisningsforløb om litteraturformidling på biblioteker, performance lectures i samarbejde med Teater Grob, udvikling af tv-koncepter med TV3, anvendelse af kunst på hospitaler, iværksætteri, antirygekampagne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, eller de samarbejder med computerspilsfolk om, hvordan man udvikler og sælger en idé. For bare at nævne nogle eksempler.

Forskning og undervisning foregår ikke i en isoleret akademisk boble – men i tæt samspil med de mange andre danske institutioner, der ligesom os dagligt beskæftiger sig med kunst og kultur, og med det erhvervs- og kulturliv, der aftager vores mange dygtige kandidater efter endt uddannelse.