Terne Nanna Thorsen

Terne Nanna Thorsen

Ph.d. stipendiat

I mit ph.d.-projekt "Breaking and Creating – The Contemporary Iconoclasm of Islamic State" undersøger og teoretiserer jeg den moderne ødelæggelse af kunst og kulturarv. Det er min hypotese, at ødelæggelsen af kulturarv er tæt knyttet til brugen af den, og at Islamisk Stats ødelæggelser afspejler dette. Projektet adresserer de presserende udfordringer som angreb på og ødelæggelse af kulturarv stiller museer og beslutningstagere overfor.

ID: 226566534