Forskningsudvalg

Forskningsudvalget rådgiver institutlederen om spørgsmål relateret til forskning og diskuterer og udvikler IKK's forskningsstrategi. Derudover arrangerer forskningsudvalget fælles seminarer om aktuelle forskningsmæssige temaer, typisk én gang hvert semester. Ud over deltagelse i udvalgsmøderne er forskningsudvalgets medlemmer også lokale ambassadører for IKK's forskningsstrategi i de faglige miljøer.

Læs Forskningsudvalgets kommissorium her.

Medlemmer 

Møder i efteråret 2019: 3. september, 7. oktober og 3. december

Sekretær for udvalget er fuldmægtig Tenna Lyhne Iversen.