Forskningsudvalg – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Råd og udvalg > Forskningsudvalg

Forskningsudvalg

Forskningsudvalget rådgiver institutlederen om spørgsmål relateret til forskning og diskuterer og udvikler IKK's forskningsstrategi. Derudover arrangerer forskningsudvalget fælles seminarer om aktuelle forskningsmæssige temaer, typisk én gang hvert semester. Ud over deltagelse i udvalgsmøderne er forskningsudvalgets medlemmer også lokale ambassadører for IKK's forskningsstrategi i de faglige miljøer.

Medlemmer 

Sekretær for udvalget er fuldmægtig Tenna Lyhne Iversen.