Fagråd

Fagrådene er stedet, hvor du som studerende frit kan dukke op og give din mening til kende. Fagrådene er ikke klubber, men fora hvor studerende fra alle årgange mødes og diskuterer relevante problemstillinger angående de enkelte studier.

Faglig indflydelse og sociale aktiviteter

Fagrådene på instituttet fungerer som demokratiske systemer, hvor studerende har stor indflydelse på vores uddannelse. Støder du undervejs i dine studier på ting, der ikke fungerer, har du visioner for, hvordan du synes uddannelserne burde se ud, eller er du bare interesseret i at vide mere om, hvad der sker på studierne generelt, så burde du kigge forbi til et fagrådsmøde.

Find kontaktoplysninger for dit fagråd her:

Repræsentanter i studienævnet

Det er også i fagrådet, der årligt vælges studenterrepræsentanter til studienævnet. De repræsenterer de studerendes holdninger, som de er udtrykt i fagrådet. Fagrådet er således med til at fastlægge studieordning, eksaminer og fag på de forskellige årstrin, samt at udvikle fremtidige visioner og målsætninger for studiet. Desuden har de studerende via repræsentanterne indflydelse på undervisningsplaner og hvilke kurser, der oprettes de kommende semestre.

Frivillige leder fagrådet

Fagrådet ledes af frivillige fagrådsansvarlige, som bliver udpeget cirka hvert halve år, og som står for indkaldelse, referat, information og kaffe. Både som ny eller gammel på studiet, er fagrådet et godt sted at møde andre end sine hold og at finde sammen om at lave sociale arrangementer eller starte faglige debatter.