Råd og udvalg

For at skabe overblik og sammenhæng i hverdagen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab er der nedsat en række råd og udvalg. Rådene og udvalgenes arbejde spænder fra sociale og arbejdsmiljømæssige over praktiske og administrative til forsknings- og undervisningsmæssige problemstillinger.

Læs mere om instituttets råd og udvalg: