Nyansat på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som ny medarbejder ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Her på siden finder du information om dit ansættelsesforløb og de processer, der er sat i gang i den forbindelse, samt oplysninger om kontakterpersoner og om, hvor du kan få mere information.

Ansættelseskontrakt

Nyansatte modtager en ansættelseskontrakt med posten. Kontrakterne udformes af det Humanistiske fakultets personaleadministration i samarbejde med instituttets personaleadministration.

Se kontaktoplysninger på fakultetets personaleadministration.

IKKs personaleadministration består af:

Kom godt i gang - oprettelse og adgang

Når din ansættelseskontrakt oprettes, sættes samtidig gang i nogle systemoprettelser, som det er vigtigt, du aktiverer for at få adgang til instiutttets og KU's intranet: KUnet. Det handler om din personlige pinkode, dit KUnet-login og dit ID-kort.

KUnet er din indgang til alle systemer, og her finder du en bred vifte af informationer, du har brug for som ansat. Det er også via KUnet, at din ansættelse og dine rettigheder og registreringer i andre systemer administreres.

Bemærk! Det er først, når du har fået en personlig pinkode, et KUnet-login og et ID-kort at du kan få adgang til et kontor, få en nøgle, en mailkonto, printe og i det hele taget komme i gang.

Særligt for undervisere: Som underviser kan du via forsiden i KUnet få adgang til din webmail, undervisningskursusrummet Absalon og KUs kursusbase kurser.ku.dk. Det er også her, du finder medarbejderguiden samt adgang til forskellige selvbetjeningsløsninger vedrørende fx. kompendieproduktion og print. Alle IKK's studieordninger ligger på Humanioras hjemmeside.

Problemer? Hvis du har problemer med login til KUnet, dit KU-brugernavn eller din pinkode, kan du følge linket til at få hjælp til loginproblemer på KUnets forside. Du kan også få support hos Københavns Universitets centrale IT-helpdesk, se kontaktoplysninger.

Når du er blevet ansat

Når du er ansat, vil du løbende få behov for information om forhold, der vedrører dig som ansat. Københavns Universitet er en stor og organisatorisk vidt forgrenet organisation. Det betyder på det ene side, at der er svar på det meste, men på den anden side også at udfordringen er, at lokalisere det sted, hvor man kan få sit svar. Dette er et vilkår for alle ansatte på Københavns Universitet.

Helt overordnet er der to parallelle og gensidigt supplerende måder at finde svar og løsninger på: KUnet  og personlig kontakt pr. mail, telefon eller ved fremmøde. Du kan finde relevante medarbejdere via telefonbogen og i oversigten over ansatte på IKK og under menupunktet Kontakt