Nyansat på IKK – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Nyansat på IKK

Velkommen til Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som ny medarbejder ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Her på siden finder du information om dit ansættelsesforløb og de processer, der er sat i gang i den forbindelse samt oplysninger om kontakterpersoner og hvor du kan få mere information.

Ansættelseskontrakt
Nyansatte modtager en ansættelseskontrakt med posten. Kontrakter for timelønnede ansatte udformes på instituttet af instituttets personaleadministration. Kontrakter for fastansatte udformes af KU's centrale personaleafdeling i samarbejde med instituttets personaleadministration.

IKKs personaleadministration består af:
HR-medarbejder Gitte Buch Stigsby (timelønnede og fastansatte)
Økonomikoordinator Marianne Onana (timelønnede)
Forskningsstøttemedarbejder Tenna L. Iversen (fastansatte)

Kom godt i gang - oprettelse og adgang
Når instituttets administration opretter en kontrakt sættes samtidig gang i nogle oprettelser, som det er vigtigt, du følger for at få adgang til instiutttet og KUs intranet: KUnet. Det handler om din personlige pinkode, dit KUnet-login og dit ID-kort.

KUnet er din indgang til alle systemer og lige netop den information, du har brug for som ansat. Det er via KUnet din ansættelse og dine rettigheder og registreringer i andre systemer administreres.

Bemærk! Det er først når du har fået en personlig pinkode, et KUnet-login og et ID-kort at du kan få adgang til et kontor, få en nøgle, en mailkonto, printe og i det hele taget komme i gang.

Særligt for undervisere: Som underviser er det også først, når du har adgang til KUnet, du kan få adgang til Absalon (undervisningskursusrum) og til forskellige selvbetjeningsløsninger vedrørende fx. kompendieproduktion og print. KUs kursusbase, hvor de aktuelle undervisningsforløb annonceres, er dog offentliggjort på kurser.ku.dk, ligesom studieordninger findes på Humanioras hjemmeside.

Problemer? Hvis du har problemer med login på KUnet, KU-brugernavn eller din pinkode følg linket til at få hjælp til loginproblemer på KUnets forside, her. Support kan du få i Københavns Universitets centrale IT-helpdesk på tlf. 3532 2700 eller it-service@adm.ku.dk

Når du er blevet ansat
Når du er ansat, vil du løbende få behov for information om forhold der vedrører dig som ansat. Københavns Universitet er en stor og organisatorisk vidt forgrenet organisation. Det betyder på det ene side, at der er svar på det meste, men på den anden side også at udfordringen er, at lokalisere det sted, hvor man kan få sit svar. Dette er et vilkår for alle ansatte på Københavns Universitet.

Helt overordnet er der to parallelle og gensidigt supplerende måder at finde svar og løsninger på: intranettet KUnet og kontakt til relevante personer pr. mail, telefon eller ved personligt fremmøde. En oversigt over ansatte på IKK findes i venstremenuen her på siden under Ansatte og for administrationen også under Kontakt.