Visuel kultur – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Fag > Visuel kulturVisuel kultur

Visuel kultur er et bredt og mangfoldigt felt, der undersøger billeder og visuelle fænomener. Forskningen fokuserer på centrale teoretiske begreber som visualitet, digitalitet og imagination, ligesom visuel kultur undersøger billeddannelsesprocesser og billedets betydning i kulturel, social, og historisk kontekst. Visuel kultur trækker på en række analytiske, metodiske og teoretiske felter, der spænder fra den angelsaksiske tradition i Visual Studies og Cultural Studies til den tyske Bildwissenschaft.

Læs mere om forskningen indenfor visuel kultur

Læs mere om undervisningen på visuel kultur