Musikvidenskab – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Fag > Musikvidenskab



Musikvidenskab

I musikvidenskab arbejder vi med at forstå musiks forskellige historiske og samtidige betydninger og anvendelser. Ud fra forskellige metodiske tilgange og teoretiske perspektiver undersøger vi musik i relation til kulturelle, sociale, politiske og andre samfundsmæssige forhold, som musik er en del af og som griber ind i musikalske betydningsdannelser. Vi studerer bl.a. musik som lydfænomener, fonogrammer, nodeskrift, opførelsespraksis og audiovisuelle udtryk.


Læs mere om forskningen indenfor musikvidenskab

Læs mere om undervisningen på musikvidenskab