Moderne kultur og kulturformidling – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Fag > Moderne kultur og kult...Moderne kultur og kulturformidling

Moderne kultur og kulturformidling er en tværvidenskabelig humanistisk kandidatuddannelse, der giver kompetencer inden for moderne tids kunst, kultur og kulturpolitik. Som kandidat i moderne kultur og kulturformidling opnår du viden, færdigheder og kompetencer inden for moderne kulturelle fænomener og deres historiske, institutionelle og politiske betydning fra 1850 til i dag – på tværs af sociale og sproglige grænser, med blik for historiske og teoretiske sammenhænge. Uddannelsen har sit tyngdepunkt i vestlige kulturer, men set i samspil andre kulturer i en globaliseret verden.

Kandidatuddannelsen opdyrker tre slags grundkompetencer: historiske, teoretiske og kulturpolitiske. Færdige kandidater kan overskue og analysere store materiale og problemfelter, formidle komplicerede problemstillinger, samt kortlægge et kulturpolitisk felt. Kandidater i moderne kultur og kulturformidling er kvalificeret til forskning, formidling og forvaltning inden for kunst og kultur.

Kandidater i moderne kultur og kulturformidling med profil i urban kultur specialiserer sig desuden i den humanistiske forståelse af moderne storbyer, som ramme om kunstneriske og kulturelle udtryk i moderne tid.

Læs mere her, hvis du overvejer du at studere Moderne Kultur og Kulturformidling (eksternt link).

Læs om forskningen inden for moderne kultur og kulturformidling

Læs om undervisningen på moderne kultur og kulturformidling