Gunhild Ravn Borggreen

Gunhild Ravn Borggreen

Lektor

Jeg underviser og forsker i Visuel Kultur med fokus på socialt engageret samtidskunst og kunstfestivaler i Japan. Andre temaer er relationen mellem kunst og teknologi, robotokultur, såvel som performance, nationalitet og køn i japansk samtidskunst og visuel kultur. Jeg interesserer mig for kulturudveksling mellem Japan og Vesten, herunder japonisme, orientalisme og post-orientalisme, ligesom jeg har bidraget som konsulent til en række udstillinger om japansk kunst i Danmark.

Primære forskningsområder

I perioden 2018-2019 leder jeg det internationale forskningsnetværk Collaboration and Community Building in Contemporary Art in Japan and Denmark, støttet af Forskningsministeriets INP program. Netværket har til formål at udbygge et samarbejde med japanske forsknings- og kunstinstitutioner i forbindelse med at undersøge socialt engageret kunst i en globaliseret verden. Mit eget fokus er på hvordan kunst kan skabe nye former for socialt fællesskab for ældre i landområder, og en kritisk tilgang til at evaluere effekten af socialt engageret kunst. I netværket vil vi endvidere udvikle nye metodologiske tilgange i et interdisciplinært felt mellem kunst, æstetik og antropologi. 

Jeg er co-founder og projektleder for ROCA (Robot Culture and Aesthetics), et forskningsnetværk med fokus på praksis-baseret forskning i skæringspunktet mellem kunst, teknologi og samfund. I relation til robotkultur er jeg særlig interesseret i kunstneriske fortolkninger af robotters sociale funktion, såvel som de forestillinger om robotter som opstår gennem film, litteratur, tegneserier og andre kulturprodukter. Jeg undersøger endvidere forestillinger om andre kulturer som er knyttet til teknologi, eksempelvis tekno-orientalisme eller tekno-nationalisme i forholdet mellem Japan og Vesten. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg vejleder inden for de fleste områder af Visuel Kultur-feltet, herunder specialer om fotografi, samtidskunst, performance, Japan, antropologi, og mange andre områder.

ID: 8955