Visuel kultur

Visuel kulturs forskningsprofil er kendetegnet ved en bred interesse for kulturens visualitets- og billedformer, herunder den nyere tids centrale placering af visualiteten inden for en globaliseret mediekultur i form af Internettet og digitale medier.

På en række områder deler visuel kultur og kunsthistorie genstandsfelt, og der foregår en række frugtbare udvekslinger mellem de to forskningsgrene af billedvidenskaben, især hvad angår billedantropologi, mediekunst og international samtidskunst. Vores tilgang til den visuelle kultur hentes også fra det samfundsvidenskabelige og antropologiske felt. Faget forankrer eksperimenterende og nyudviklende aktiviteter som PeaceWare og kulturbaseret robotforskning, der satser på partnerskaber og nye paradigmer, aktionsforskning og praksisbaseret forskning.

De ansatte på visuel kultur forholder sig forskningsmæssigt bl.a. til temaer som globalisering, kulturmøder, Ubiquitous Computing, performativitet, massekultur, film- og videoproduktion, tegneserier, innovation, iværksætterkultur og vidensamfund.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Borggreen, Gunhild Ravn Lektor +45 353-28228 E-mail
Day, James Postdoc   E-mail
Ekman, Ulrik Lektor +45 353-29278 E-mail
Hindsberg, Lise Henriette Ph.d.-stipendiat +45 353-34266 E-mail
Michelsen, Anders Ib Lektor +45 27 58 42 57 E-mail
Mrgan, Lejla Ph.d.-stipendiat +45 28 25 88 12 E-mail
Norman, David Winfield Ph.d.-stipendiat +45 61 91 59 73 E-mail