Visuel kultur

Visuel kulturs forskningsprofil er kendetegnet ved en bred interesse for kulturens visualitets- og billedformer, herunder den nyere tids centrale placering af visualiteten inden for en globaliseret mediekultur i form af Internettet og digitale medier.

Visuel kultur er et forskningsfelt, der beskæftiger sig med visuelle fænomener i samtidskulturen og i globalt perspektiv. Visuel kultur beskæftiger sig med mange forskellige medier, fra reklamer, trykte medier, TV, film, fotografi, digitale platforme og sociale medier, såvel som andre både reelle og imaginære fremtrædelsesformer. Vores tilgang til den visuelle kultur hentes fra den kritiske kulturteori såvel som samfundsvidenskabelige og antropologiske felter. Faget forankrer forskningsaktiviteter gennem internationale partnerskaber og praksisbaseret forskning inden for urbanitet og klima, visuelle dimensioner af AI og smart teknologi, repræsentation af racisme og anti-racisme, og socialt-engageret samtidskunst.

De ansatte på visuel kultur forholder sig forskningsmæssigt bl.a. til temaer som globalisering, anti-racisme, kulturmøder, teknologi, digitale medier, massekultur, film- og videoproduktion og innovation.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Borggreen, Gunhild Ravn Lektor +4535328228 E-mail
Ekman, Ulrik Lektor +4535329278 E-mail
El-Taki, Sarah Samira Ph.d.-stipendiat   E-mail
Michelsen, Anders Ib Lektor +4527584257 E-mail
Wellendorf, Kassandra Charlotte Studielektor +4528197656 E-mail