Teater- og performancestudier

Forskningen i teater- og performancestudier er centreret omkring, hvordan teaterforestillinger, dramatekster, scenisk visualitet, performancekunst og en lang række andre beslægtede elementer, på en ganske særlig måde, på én gang reflekterer og former deres tid. I særlig grad handler forskningen i teater og performance om koblingen mellem sociale og kulturelle relationer, mellem menneskers handlinger og udsagn, og den tid, det sker i.

De to dele af forskningsområdet undersøger således forskellige aspekter af det særlige kulturelle udsagn, som teater og performance repræsenterer.

På den ene side forsker vi derfor i teatret som kunstart og samfundsfænomen, og vi forholder os til et bredt teaterbegreb, der spænder fra traditionel scenekunst over avantgarde til cross-over fænomener, der f.eks. blander teater og musik. Disse kunstformer møder vi i en globaliseret verden, som rummer både det finkulturelle og det folkelige og kommercielle. Vi forholder os til både værker, begivenheder og processer samt deres kulturelle og samfundsmæssige forudsætninger såvel historisk som i nutiden.
Fra teaterforskningen udspringer på den anden side en række teoretiske tilgange og analytiske greb, der også kan bruges på andre fænomener end teater. Det kommer til udtryk i performance studier, hvor vi – suppleret med teorier fra bl.a. antropologi eller med kulturfilosofi - undersøger teatrale og performative elementer i andre sammenhænge end den rent teatermæssige. Og dermed kan sige noget om fx iscenesættelsen af politiske spil eller dramaturgien i hverdagslivet.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Eigtved, Michael Lektor +4535331486 E-mail
Gade, Solveig Lektor   E-mail
Madsen, Storm Møller Ph.d.-stipendiat +4560580487 E-mail
Schultz, Laura Luise Lektor +4535328212 E-mail
Vedel, Karen Arnfred Lektor +4535329290 E-mail