Anders Reuter

Anders Reuter

Ph.d. stipendiat

Jeg beskæftiger mig med nyere popmusik, hiphop og EDM.

Min ph.d.-afhandling handler om, hvordan minimalisme kan bruges til at forstå og analysere nyere digital popmusiks æstetik. Herunder undersøger jeg popnumres brug af bl.a. gentagelser, rumlig iscenesættelse og sampling.

Min tese er, at popmusiks æstetik i stigende grad er baseret på en temporal oplevelse af tekstur og rum og i mindre grad udtryk og tonalitet. 

Primære forskningsområder

Pop, hiphop og EDM (Electronic Dance Music)

Musikproduktion og elektronisk musikhistorie

Minimalisme

Digital æstetik

 

ID: 49166275