Musikvidenskab

På musikvidenskab forsker vi i musikkens forskellige historiske og samtidige roller og betydninger. Med udgangspunkt i en musikvidenskabelig tradition og dens forskellige historiske forgreninger har afdelingen valgt at fokusere på tre hovedområder: musikhistorie, musikalsk antropologi og populærmusikstudier.

Vi undersøger de kulturelle forhold, som musikken udgør en væsentlig del af, gennem opfattelsen af musikken som en integreret del af det kulturelle og som et middel til at åbne perspektiver på kulturen.

Vi undersøger også det nærmere samspil mellem samfund og musik gennem fokus på musik i identitetsarbejdet, på musik som betydningsproduktion og på musik og fællesskaber. Endelig undersøger vi musikken som lyd og som strukturer gennem analyser af nodetekster, fonogrammer og andre kilder, fortolkninger af fremførelsespraksisser og auditive og audiovisuelle udtryk, der leder videre til dannelsen af indsigt i bredere kulturelle, historiske og politiske dimensioner.

Vi beskæftiger os med musik fra mange forskellige steder i verden og fra mange tider. Afdelingens forskere arbejder specielt med temaer inden for musikalsk antropologi, musikhistorie og populærmusik både i lokale og globale perspektiver.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Damsholt, Inger Vinther Studieleder +4535333093 E-mail
Engberg, Katarina Smitt Videnskabelig assistent +4522265054 E-mail
Faurdal, Inger Lokjær Studielektor +4532974232 E-mail
Fjeldsøe, Michael Professor +4522144826 E-mail
Græsholm, Niels Studielektor +4524454421 E-mail
Hauge, Peter O'Connell Postdoc   E-mail
Hesselager, Jens Lektor +4535325450 E-mail
Holmes, Jessica Allison Tenure Track Adjunkt +4535322318 E-mail
Jespersen, Britt Hein Studielektor   E-mail
Kirkegaard, Annemette Lektor +4535320667 E-mail
Lind, Tore Tvarnø Lektor +4540498969 E-mail
Moe, Bjarke Postdoc +4535321219 E-mail
Nielsen, Svend Hvidtfelt Studielektor +4561656486 E-mail
Raabo, Henrik Studielektor +4522307026 E-mail
Schulze, Holger Professor +4551823990 E-mail
Steinskog, Erik Lektor +4540499027 E-mail
Sørensen, Søren Møller Lektor +4535333441 E-mail
Zenana, Nenia Studielektor +4551301456 E-mail