Moderne kultur

På moderne kultur beskæftiger vi os med en vifte af kulturelle og kulturvidenskabelige problemstillinger, aktuelle som historiske. Vi forsker i kunst og kulturelle fænomener fra 1850 til i dag og undersøger, hvordan de æstetiske og kulturelle praksisser indgår i samspil med aktuelle sociale og politiske udfordringer som fx migration, klimakrise, køn, neoliberalisme, sociale bevægelser og globalisering.

Vi arbejder tværfagligt med alle kunstarter såvel som med auditiv og visuel kultur, digital kultur, urbanitetsstudier, kulturformidling, kulturpolitik og kulturteori. Det tværæstetiske og tværmediale perspektiv giver på den ene side en opmærksomhed på det, som er særegent for de enkelte kunstarter og medier, på den anden side en mulighed for at iagttage temaer og problemstillinger på tværs.

Forskningen og undervisningen ved moderne kultur fokuserer desuden på de forandringer som produktionen, distributionen og brugen af kunst og kultur til stadighed undergår. Den undersøger, hvordan den moderne verdens fænomener kommer til syne i kulturelle medier (hjemmesider, sociale medier, film, udstillinger, digtsamlinger etc.), og hvordan de givne institutionelle og politiske forudsætninger betinger denne tilsynekomst samt kunstens og kulturens roller og udfoldelsesmuligheder i samfundet.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Ag, Tanya Ravn Postdoc +45 353-21265 E-mail
Agostinho, Daniela Adjunkt +45 353-21218 E-mail
Bolt, Mikkel Professor +45 353-29325 E-mail
Elbeyi, Semahat Ece Ph.d.-stipendiat +45 353-27341 E-mail
Frantzen, Mikkel Krause Postdoc +45 353-37308 E-mail
Frederiksen, Kasper Opstrup Postdoc +45 53 63 03 11 E-mail
Gaonkar, Anna Meera Ph.d.-stipendiat +45 51 22 56 98 E-mail
Grundtmann, Naja le Fevre Ph.d.-stipendiat +45 353-21230 E-mail
Petersen, Anne Ring Professor +45 353-28202 E-mail
Reeh, Henrik Lektor +45 353-28231 E-mail
Sandbye, Mette Professor +45 353-28230 E-mail
Sandström, Frida Viktoria Ph.d.-stipendiat +45 353-36822 E-mail
Sharma, Devika Lektor +45 353-29261 E-mail
Thorsen, Terne Nanna Ph.d.-stipendiat +45 353-35517 E-mail
Valtýsson, Bjarki Lektor +45 353-28237 E-mail
Veel, Kristin Lektor +45 20 40 49 14 E-mail
Wiehn, Tanja Anna Ph.d.-stipendiat +45 353-21262 E-mail
Zerlang, Martin Professor +45 353-28208 E-mail
Ørum, Tania Lektor emeritus   E-mail