Litteraturvidenskab

På litteraturvidenskab forsker vi i litteratur som noget, der både spejler verden og er med til at forme og forandre vores verdensbilleder, historisk såvel som aktuelt. Vi interesserer os for, hvilke perspektiver litterære tekster kan give på vor tids etiske og politiske udfordringer som klimakrise, kulturmøder og globalisering.

Vi beskæftiger os med litteratur på tværs af sprogområder, verdensdele, medier, genrer og historiske perioder fra den græske tragedie over den postkoloniale roman til digitale tekster og tegneserier. Denne spændvidde giver på den ene side et skærpet blik for kulturelle, epokale og mediale forskelle, på den anden side en mulighed for at iagttage afsmitninger, overleveringer, kontinuitet og blandinger. Vi arbejder med forandringerne i litteraturens funktion og med dens forhold til politiske institutioner, kulturelle og sociale fællesskaber.

Litteraturforskning indebærer dels udviklingen af stadig mere præcise begreber til at beskrive det særlige ved den litterære form (fx metaforer, figurer, fortællertyper og plot), dels en inddragelse og videreudvikling af begreber fra andre fag (fx politisk teori, filosofi, kulturhistorie, sociologi, antropologi og psykoanalyse), der kan perspektivere og profilere de litterære teksters temaer, form og funktion.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andersen, Iben Engelhardt Postdoc +4522648081 E-mail
Chemnitz, Morten Ph.d.-stipendiat +4535333005 E-mail
Dahl, Christian Lektor +4535329269 E-mail
Fastrup, Anne Lektor +4522158808 E-mail
Heine, Stefanie Tenure Track Adjunkt +4535336223 E-mail
Holm, Isak Winkel Professor +4560666208 E-mail
Nexø, Tue Andersen Lektor +4535321268 E-mail
Rösing, Lilian Munk Lektor +4535329264 E-mail
Soewarta, Agus Djaja Studieadjunkt +4535321220 E-mail
Tygstrup, Frederik Viceinstitutleder +4535328207 E-mail