Kunsten som Forum

Kunsten som Forum er et tværdisciplinært og internationalt orienteret forskningscenter, der kan producere og formidle ny viden om kunstens værdi i samfundet.

Centret skal udforske, hvordan kunsten som forum udgør en essentiel komponent i forståelsen af, hvad kunst er, historisk såvel som aktuelt. Samtidig skal det undersøges, hvilke sociale funktioner kunstens fora har haft i forskellige situationer, og hvad for betydning det har for et demokratisk samfund, at kunsten udfordrer vores fælles sanselige og mentale reaktioner.

Stine Marie Jacobsen, Law Shifters, 2017, Kunsthalle Mulhouse, France, A World Not Ours curated by Katharine Gregoson
Stine Marie Jacobsen, Law Shifters, 2017, Kunsthalle Mulhouse, France, A World Not Ours curated by Katerina Gregos

Centret skal over de næste fem år opdyrke en gren af kunstvidenskaben, der fokuserer på kunstens særlige eksistensmåde som knyttet til en offentlighed: en offentlighed, som den forudsætter, og en offentlighed, som den henvender sig til.

Kunstens samfundsmæssige værdi

Almindeligvis betragter man først og fremmest kunstoplevelsen som et individuelt anliggende, hvor enhver, der møder et kunstværk, har sin egen oplevelse af det. Men det er også et grundvilkår, at man i mødet med kunst samtidig er del af et fællesskab, hvor man er sammen om den kunstneriske oplevelse. Kunsten udgør i denne forstand et mødested, et forum, der skaber en egen form for fællesskab.

Ved at fokusere på kunst og fællesskaber vil centret udgøre et vigtigt supplement til kunstvidenskabens traditionelle beskæftigelse med at analysere enkelte kunstværker, betragte kunstens historiske udvikling og undersøge den individuelle erfaring af mødet med kunsten. I kraft af denne fornyelse vil centret bidrage til at give en bedre forståelse af kunstens samfundsmæssige værdi.

Tværdisciplinært center

Centret vil huse danske og udenlandske forskere på alle niveauer, fra forskerstuderende til seniorforskere, og fra flere discipliner, ud over kunstvidenskaberne blandt andet antropologi, sociologi, økonomi og filosofi. Forskningen vil ske i nært samarbejde med museer, teatre, kunstuddannelser, biblioteker og organisationer med interesse for kunstens liv i samfundslivet.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Ag, Tanya Ravn Postdoc +45 353-21265 E-mail
Daugaard, Solveig Postdoc  
Ellegaard, Line Ph.d.-stipendiat +45 353-20534 E-mail
Holmboe, Rasmus Postdoc +45 353-21249 E-mail
Sandström, Frida Viktoria Ph.d.-stipendiat +45 353-36822 E-mail
Schmidt, Cecilie Ullerup Tenure Track Adjunkt   E-mail
Thobo-Carlsen, Mette Postdoc +45 22 56 73 89 E-mail
Tygstrup, Frederik Viceinstitutleder +45 353-28207 E-mail

  • Sidsel Nelund
  • Mathias Hindkjær Overgaard

Centeradministration

Navn Titel Telefon E-mail
Albert, Ida Fuldmægtig  +45 353-32908 E-mail