Augustinusfonden - forskning i kulturarv

Fondens ansøgningsfrist: Mandag 15. maj
IKKs frist for husning af forskningsprojekter: mandag 20. marts til ikk-forsk@hum.ku.dk

Læs fondens opslag og vejledning på Augustinus Fondens hjemmeside hvor du også finder link til det ansøgningssystem, du skal bruge.

Generelt

I opslaget inden for forskning i kulturarv kan man søge om projekter mellem 0,5 - 5 millioner kr. til forskningsprojekter. Fonden forbeholder sig ret til at give delbevillinger og anbefaler at søge til projekter i en mindre skala med vægt på samarbejde mellem ansatte forskere og partnere med udveksling og formidlingsaktiviteter. Kun projekter med omfangsrige feltarbejder, dataindsamling osv. har hidtil fået bevillinger af større skala.  

Fonden vægter ansøgninger om forskningsprojekter der er integreret i værtsinstitutionens forskningsmiljø, har en eller flere eksterne samarbejdspartnere og gerne tværgående samarbejder mellem forskningsinstitutioner samt projekter, der fremmer internationaliseringen af dansk forskning.

Bemærk: 
Individuelle ph.d.- og postdoc-projekter kan kun søges som del af et større projekt. 

Find de specifikke krav for ansøgninger herunder (tryk på overskriften for at komme ned til punktet hurtigt):

Kontakt forskningsstøttemedarbejder Ida Albert på ikk-forsk@hum.ku.dk, hvis du har spørgsmål til opslag eller proces.

Kollektive projekter med ansættelser

Frist for ansøgning om husning er 20. marts.
Da ansøgningerne behandles samlet, kan for sent indkomne ansøgninger blive afvist. Ikke alle der søger, får nødvendigvis husning.

Dokumenter der skal fremsendes til husningsansøgning:

 • En interessetilkendegivelse på max 1 side (2500 anslag), hvori du angiver, hvad dit projekt handler om, hvordan det knytter sig til IKKs forskningsklynger samt hvad dit projekt vil kunne bidrage med i forhold til disse. Det er i forlængelse heraf et eksplicit krav fra fonden at dit projekt er en integreret del af instituttets forskning, herunder forholder sig til IKKs forskningsstrategi
  • Interessetilkendegivelsen skal desuden indeholde en kort beskrivelse af, om der deltager eksterne partnere i projektet og hvordan disse indgår (fx med eget delprojekt, der skal finansieres; med frikøb, med deltagelse i aktiviteter osv.)
 • En bemandingsplan i vedhæftede skabelon (excel) for alle deltagere i projektet, der skal ansættes på IKK. Angiv det fulde navn og stillingskategori eller NN ved unavngivne kandidater

Hvis dit projekt får husning, skal du indhente et CV over akademiske ansættelser på alle navngivne deltagere, der ikke har fastansættelse i forvejen. Hvis der indgår eksterne partnere, der skal have midler overført til løn eller aktiviteter, skal disse udfylde en oversigt over udgifterne, der skal være beregnet af partnerens institution. Dette kan tage tid at få lavet, så sæt gang i disse beregninger hurtigst muligt efter du har fået positivt svar om husning.

På baggrund af din bemandingsplan beregner HUMs økonomicenter et lønbudget. Du får tilsendt lønbudgettet i starten af april og skal senest den 20. april indlevere et partnerbudget, hvis relevant, samt en aktivitetsplan, så vi kan beregne et driftsbudget. Der skal lægges bench fee samt 10% ind i budgettet som administrationsbidrag til indirekte omkostninger. Nærmere detaljer om dette følger med husningstilsagnet. 

Overordnede rammer for projektledere med ansættelse på IKK:

 • Projektledere, med fastansættelse på IKK, skal aftale nedsat undervisningsforpligtelse med institutlederen. Udgangspunktet for forskningsledere er, at 3 måneders nedsat undervisning samt 1 måneds forskningstid per år finansieres af projektet og dertil kommer medfinansiering i form af øvrig forskningstid
 • Projektledere, der ønsker ansættelse i et tidsbegrænset adjunktur eller en postdoc-stilling skal undervise 20% som en del af ansættelsen og kan maximalt søge om projekter af 4 års varighed. Varigheden afhænger desuden af, om der er tidligere ansættelser på KU i samme stillingskategori.
 • Lektorer og professorer, der ikke har fastansættelse i forvejen, kan ikke søge som projektledere med husning på IKK
 • Individuelle ph.d.- og postdoc-projekter kan kun søges som integreret del af et større projekt

Forskningsprojekter uden ansættelser

Frist for ansøgning om husning er 20. marts.
Da ansøgningerne behandles samlet, kan for sent indkomne ansøgninger blive afvist. Ikke alle der søger, får nødvendigvis husning.

Dokumenter der skal fremsendes til husningsansøgning:

 • En interessetilkendegivelse på max 1 side (2500 anslag), hvori du angiver, hvad dit projekt handler om, hvordan det knytter sig til IKKs forskningsklynger samt hvad dit projekt vil kunne bidrage med i forhold til disse. Det er i forlængelse heraf et eksplicit krav fra fonden at dit projekt er en integreret del af instituttets forskning, herunder forholder sig til IKKs forskningsstrategi
  • Interessetilkendegivelsen skal desuden indeholde en kort beskrivelse af, om der deltager eksterne partnere i projektet og hvordan disse indgår (fx med eget delprojekt, der skal finansieres; med frikøb, med deltagelse i aktiviteter osv.)

Hvis projektet får husning, skal du herefter udforme en liste over aktiviteter til beregning af dit driftsbudget. Hvis der indgår eksterne partnere, der skal have midler overført til løn eller aktiviteter, skal disse udfylde en oversigt over udgifterne, der skal være beregnet af partnerens institution. Dette kan tage tid at få lavet, så sæt gang i disse beregninger hurtigst muligt efter du har fået positivt svar om husning. Materialet skal fremsendes til ikk-forsk@hum.ku.dk senest den 20. april

Der skal lægges en bench fee samt 10% ind i budgettet som administrationsbidrag til indirekte omkostninger. Nærmere detaljer om dette følger med husningstilsagnet.