Sabrina Vitting-Seerup

Sabrina Vitting-Seerup

Ph.d. stipendiat

Min forskning fokuserer på repræsentationen af indvandrere og efterkommere i dansk kunst og kultur ud fra en intersektionel tilgang. Jeg er særligt interesseret i at undersøge, hvordan dansk kulturpolitik og danske kulturinstitutionerne støtter og/eller kuraterer denne slags repræsentationer, samt hvilken effekt disse har/kan have på samfundet. Mine forskninginteresser inkluderer diversitet, repræsentation, identitetsteori, postmigration, othering-processer og europæisk kulturpolitik.

Jeg er en del af det FKK-støttede forskningsprojekt 'Art Politics and Culture in the Postmigrant Condition'.

Primære forskningsområder

 • Diversitet og intersektionalitet
 • Repræsentation i kunst og kultur
 • Identitetsteori og -processer ifm. køn, etnicitet, seksualitet og racialisering
 • Kulturinstitutioner: Formidlig, kuratering og inklusive tiltag
 • Populærkultur: Tegneserier, pop musik, tv-serier, m.m. 
 • Danske diskurser om migranter og efterkommer
 • Den postmigrantiske tilstand
 • Othering-processer

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Diversitets- og inklusionsprocesser
 • Kunst og kulturs spejling af og virkning på samfundet
 • Repræsentation af minoriserede individer og samfundsgrupper
 • Othering-processer ("Den anden", "Den fremmed")
 • Kulturpolitik med fokus på kulturinstitutioner
 • Kommunikation i og omkring kulturinstitutioner
 • Europæiske og Nordamerikanske Tegneserier

ID: 152298691