Kulturpolitik i kulturteoretisk belysning: Om kunstens og æstetikkens betydning i Europa

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Cementerede opfattelser om nation, national identitet og kulturarvens betydning skaber forestillinger om nationalstater som homogene makrosubjekter. Europas rum består i dag ikke af ”indbildte folkefællesskaber” og ”forestillede samfund”, men af fasttømrede nationalstater og kulturpolitisk selvbeskyttelse.

Den tilsyneladende modsætningsfyldte udvikling på nationalt/regionalt og EU niveau rejser en række presserende kultur- og identitets- og æstetikpolitiske spørgsmål.
Original languageDanish
Place of PublicationKUA. Københavns Universitet
PublisherPubli@Kom. Publikationsservice Søndre Campus. København Universitet Amager
Number of pages251
Commissioning bodyInstitut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Publication statusPublished - 2014

ID: 113933285