Ansatte ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Inger Ellekilde Bonde

Inger Ellekilde Bonde

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt handler om dansk modernistisk fotografi med fokus på den danske fotograf Keld Helmer-Petersen. Med udgangspunkt i Helmer-Petersens arkiv undersøger jeg hans bidrag til fremkomsten af konkret modernistisk fotografi i Danmark i 1950'erne i en international og dansk foto- og kunsthistorisk kontekst. Udover den historiske vinkel undersøger projektet det fotografiske billedsprog Keld Helmer-Petersen udvikler i spændingsfeltet mellem abstraktion og referentialitet og spørger herunder til relationen mellem realisme og formalisme. Med udgangspunkt i denne dualisme mellem det formelle og det realistiske analyserer jeg Helmer-Petersens repræsentationer af det urbane rum, kameraløse eksperimenter og tematiske konstellationer omkring fragment og struktur.

Ph.d-projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd og udføres i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek. Projektet vil bidrage til en retrospektiv udstilling om Keld Helmer-Petersen på Det Kongelige Bibliotek i 2020.

Interesseområder

Fotografihistorie og -teori, samtidsfotografi, urbanitet, modernisme, modernitet, fænomenologi.

 

ID: 154265822