Mette Højsgaard

Mette Højsgaard

Adjunkt

Jeg har en ph.d. i kunsthistorie og mange års erfaringer fra museums-, universitets-, auktions- og konsulentbranchen. Mit hovedområde er moderne dansk kunst. Mit nuværende forskningsprojekt handler om dansk-japanske kunstforbindelser efter 2. Verdenskrig, anskuet som transkulturel udveksling. Det er i høj grad arkivbaseret og er en del af projektet Transcultural Modernism: Artistic Interchange between Denmark and Japan, 1945-1970 (TRaM), der ledes af Gunhild Borggreen.

ID: 127961279