En undersøgelse af sammenhængen mellem praksis og værk hos Edgar Degas (1834-1917)

Kunsthistorisk analyse og teknisk-videnskabelige studier anvendt på en række eksempler


Line Clausen Pedersen forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Resumé (DK) - pdf

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor emeritus Jens Toft, formand (Københavns Universitet)
  • Direktør Mikkel Bogh (Statens Museum for Kunst)
  • Professor Bente Larsen (Universitetet i Oslo)

Leder af forsvarshandlingen

  • Lektor Ragni Linnet (Københavns Universitet)

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Karen Blixens Vej 1.