Ansøgningsfrist: Bliv tutor på IKK 2017 – Københavns Universitet

Forside > IKK-Kalender > 2017 > Bliv tutor på IKK 2017

Ansøgningsfrist: Bliv tutor på IKK 2017

Kunne du tænke dig at være del af det team, som tager imod IKKs nyeste studerende?
Vi har brug for engagerede studerende til at planlægge, organisere og afvikle studiestarten for de nye bachelorstuderende på IKK til efteråret.

Som tutor repræsenterer du dit fag, instituttet og humaniora. Det er vigtigt, at du har lyst til at gå forrest og tage ansvar i opgaveløsningen, samt at du har gode formidlingsevner og har lyst til at dele ud af dine egne erfaringer.

Din fornemste opgave vil være at byde de nye studerende velkommen og hjælpe dem til at få den bedste start på studiet.

Som tutor skal du bl.a.:

  • tage kontakt til og informere de nye studerende frem til studiestart
  • arrangere og afvikle introdage og hyttetur
  • introducere nye studerende til studiemiljøet på uddannelsen (læsegrupper, fagråd, café, festudvalg, tidsskrifter, faglige arrangementer etc.)
  • introducere Humanioras IT-systemer (uddannelsessiderne på KUnet, Absalon, alumni-mail, kursuskataloget og Selvbetjeningen)
  • koordinere studiestartsarrangementer på instituttet og fakultetet i samarbejde med andre
  • lægge et godt budget og føre regnskab med hjælp fra instituttets økonomimedarbejder

Arbejdet som tutor begynder sidst i marts og strækkes sig til og med studiestarten og de nye studerendes første tid på studiet i september.

Alle tutorer skal overholde fakultetets etiske regler og alkoholpolitik. Desuden forventes det, at tutorer deltager i Det Humanistiske Fakultets tutoruddannelse, der foregår i maj og august.

Gode erfaringer og kompetencer
Som tutor får du et stort fagligt og socialt netværk på fakultetet og en lang række kompetencer inden for mundtlig og skriftlig formidling, eventplanlægning, koordinering og evaluering, som du kan bruge fremadrettet i andre jobsammenhænge.

Ansøgning
Hvis du er blevet nysgerrig og tænker, at jobbet som tutor er noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning + CV til ikk-studiestart@hum.ku.dk senest d. 28. februar 2017.

Infomøde
Onsdag d. 22. februar kl. 17.00-18.00 er der infomøde i lokale 21.2.04 for alle der er interesserede i at blive tutorer. På mødet kan man høre mere om stillingen og stille spørgsmål i forbindelse med ansøgningen.

Spørgsmål til stillingen kan stilles til AC-vejleder Malthe Grindsted Ulrik på tzv441@hum.ku.dk