Becoming Animal – Københavns Universitet

Forside > IKK-Kalender > 2017 > Becoming Animal

Becoming Animal

Foredrag ved Claus Carstensen og Jens Tang Kristensen.

I postdoc-projektet Becoming Animal undersøger Jens Tang Kristensen sammen med kunstneren Claus Carstensen hvordan begreberne transcendens, tom transcendens, immanens og dyregørelse spiller ind på kunsten på tværs af diverse epoker og ismer primært fra symbolismen og frem til i dag.

I den forbindelse vil vi gerne holde et foredrag om hvordan vores udstillings- og bogprojekt Becoming Animal tager udgangspunkt i de to involverede udstillingssteders forskellige undersøgelsesområder.

Museet for Religiøs Kunst (MRK) beskæftiger sig med krydsfeltet mellem kunst og religion, og Den Frie Udstillingsbygning har fokus på kunstnerens blik på kunsten og samfundet. MRK er særligt optaget af undersøgelsen af begrebet transcendens i den bredest mulige forstand, hvorimod Den Frie Udstillingsbygning lægger vægt på undersøgelsen af udstillingens kuratoriske greb og formidling, særligt i forhold til en kunstner-kuratorisk praksis.

Med dette foredrag vil vi som sagt fortælle såvel ansatte som studerende på IKK om vores samarbejde og planlægning af udstillingen og publikationen.

Arrangementet er åbent for alle. Der kræves ingen tilmelding.

For nærmere info kontakt Kristian Handberg.