IKK Artist Talk +1: Honza Hoeck+ Henriette Heise

Honza Hoeck virker indenfor en lang række forskellige strategier for kunstnerisk udsigelse. Efter hovedsageligt at have arbejdet med medier som maleri og tegning, og indenfor kunstneridentitetens vante afgrænsning, har hans praksis gennem de seneste fem år udviklet sig i retning af konsulentens rolle. Den indbefatter således nu også kuratering, fotodokumentation og administration som primær-formater for kunstnerisk udsigelse - en såkaldt post-institutionel tilgang til kunstnerisk tilblivelse. Hoecks praksis er informeret af verserende konflikter mellem menneskelig subjektivitet, teknologi og ny-liberalistisk bureaukrati.

Honza Hoeck er billedkunstner og kurator baseret i København. Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2009, og fungerer som co-director af udstillingsstedet og produktionsenheden TOVES i København. Han har desuden undervist på en række forskellige skoler, såsom Det Kgl. Danske Kunstakademi, Royal Institute of Art i Stockholm og Det Jyske Kunstakademi.

Honza Hoeck har inviteret Henriette Heise til en samtale om en række værker fra hans egen praksis, spændende fra mediale til post-institutionelle strategier. De to kunstnere har ikke på forhånd et indgående kendskab til hinandens praksisser, og samtalen er således sat i scene som et førstegangs møde for såvel tilskuere som for samtalepartnere.

Henriette Heise er billedkunstner, professor og studieleder af BFA'en ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Uddannet samme sted samt Slade School of Fine Art i London. Henriette Heises billedkunstneriske praksis kombinerer formelle, materielle undersøgelser med et begær efter at udfordre det æstetiske sprog. Heises værker kredser ofte om simple handlinger og om dagligdags genstande. På et mere abstrakt plan interesserer hun sig for, hvordan rutiner og teknologier og de helt almindelige objekter, vi omgiver os med i vores hverdag, er med til at forme særlige adfærdsmønstre, erfaringsdannelser og følelser. Heise har desuden været involveret i og medstifter af en række kollektive kunstneriske projekter som Info Centre i London, Det Fri Universitet og Tv-stationen tv-tv, begge i København.

+++++++++++++++++++++++++++

+1 er en serie af artist talks på Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Konceptet, som navnet implicerer, er at en kunstner inviteres samt en gæst, de selv vælger, til at udfolde sit virke igennem en samtale. Ambitionen er således at skabe et rum til at udforske kunsten på samtalens præmisser. Et ønske om at skabe en naturligt dynamisk dialog. Der er tillige et ønske om at række ud over universitetets auditorier og skabe forbindelser mellem Københavns aktive kunst- og kulturmiljø og Institut for Kunst og Kulturvidenskab og skabe dialog med udefrakommende interesser og fagligheder.

Der vil i forbindelse med dette arrangement blive udgivet en publikation, som også fungerer som adgangsbillet. Publikationen indeholder repræsentationer af Honza Hoecks værker og optræder som et fysisk powerpoint show. Der vil løbende blive refereret til billeder i publikationen i samtalen.

Samtalen finder sted i IKK's bibliotek i bygning 21, 3.sal, Københavns Universitet Amager

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Forårssæsonens samtaler er blevet til med støtte fra Snabslanten


Se mere på: https://www.facebook.com/events/1578979459067824/