Bacteria, Art and other Incommodities: Bacteria in Arts, Sciences and Humanities

Tværfaglig konference i samarbejde med Goethe-Institut Dänemark og Medicinsk Museion, København, 15. maj 2015.

Vi lever "in the age of bacteria" (Gould 1993). I tæt symbiose med bakterier. Til trods for dette, er det først for nyligt at forskningsbaseret kunst og kunstbaseret forskning er begyndt at gøre os opmærksomme på sociale praksisser, der fører fra ”individuelle koder” til ”cellulære byer og samfund" ved at se på bakterielle organisationsformer som rollemodeller.

Som de ældste, mindste, mest udbredte og strukturelt simpleste organismer er bakterier allestedsnærværende, forskelligartede og mangfoldige, og vitale for alle andre livsformer. Derfor bør vi se på bakterier som andet og mere end motiver, metaforer og vidensgenstande, men i stigende grad som materiale, middel og metode til at erhverve viden med.   

Konferencen Bacteria, Art and other Incommodities: Bacteria in Arts, Sciences and Humanities er samtidig et pre-kick-off møde til projektet BIG BACTERIA, der indeholder etablering af et forskningssamarbejde mellem natur- og sundhedsvidenskaberne og humaniora, og styrker dermed sidstnævnte i forhold til de voldsomme bioteknologiske fremskridt, der er sket i nyere tid, og den deraf følgende udvikling af vores verdensbillede. Projektet udforsker det eksemplariske potentiale bakterier har, som epistemologisk-æstetisk og ontologisk-etisk forbindelsesled. De fire indbyrdes forbundne delprojekter - "Bakteriologisk modernisme", "Det infinitesimales æstetisk", "Bakterier som kunstmedier" og "Mikrobiome-forskning i samspillet mellem bakterie-hjerne" har til hensigt at gøde jorden for et tværfagligt sammenarbejde med fokus på kultur/naturkredsløbet som ressource i forhold til arv og sundhed.

Program

09.00 – ARRIVAL, COFFEE 09.15 – Greeting and brief Introduction

Agency & Selfhood 

 • 09.30 – 09.50 THOBIAS CHEUNG (Berlin) Some historical perspectives about agent models and the role of biotechnology
 • 09.50 – 10.10 JENS LOHFERT JØRGENSEN (Ålborg) Bacillopoetics. Language pure and infectious
 • 10.10 – 10.30 DISCUSSION
 • 10.30 – 11.00 COFFEE BREAK

Size & Sensing 

 • 11.00 – 11.20 TRUDY WASSENAAR (Zotzenheim) The complex relationship between bacteria and art
 • 11.20 – 11.40 JENS HAUSER (Copenhagen / Paris) GRAM/ART. Bacteria as art media. From breeding containers to actors
 • 11.40 – 12.00 DISCUSSION
 • 12.00 – 13.30 LUNCH


Form & Growth

 • 13.30 – 13.50 THOMAS BJARNSHOLT (Copenhagen) Biofilm analysis in health research
 • 13.50 – 14.10 SLAVKO and SABINE KACUNKO (Copenhagen / Berlin) Big Bacteria for Micro Humans. Bacteria as archeological - ecological nexus for an integrative health & heritage research
 • 14.10 – 14.30 DISCUSSION
 • 14.30 – 15.00 COFFEE BREAK


Diversity & Productivity 

 • 15.00 – 15.20 MARKUS SCHMIDT (Vienna) Multi-drug resistant bacteria: game over for science?
 • 15.20 – 15.40 ADAM BENCARD (Copenhagen) You are the swarm. Engaging micro biome research on bacteria brain interaction
 • 15.40 – 16.00 DISCUSSION
 • 16.00 – 16.30 COFFEE, COCTAIL

Art Performance * SABINE KACUNKO (Berlin) Looping Life: Corpuscles

 • 19.30 Dinner

Arrangementet er åbent for alle. Der er ingen tilmelding.