Litteraturvidenskaben i dag

 

Faglig debatdag i anledning af Frederik Tygstrup og Isak Winkel Holms tiltrædelser som professorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


Program:

Ordstyrer: Knut Ove Eliassen, Universitetet i Trondheim

10.00 Velkomst

10.15 

  • Isak Winkel Holm: "Litteraturens erfaring"
  • Lilian Munk Rösing: "Det forbudte Æ-ord"
  • Tue Andersen Nexø: "Historisering og det specifikt litterære"
  • Anne Fastrup: "Forsvar for de ulæste"


11.30  Kaffepause

11.45  Paneldebat

13.00  Frokost

14.00

  • Frederik Tygstrup: "Litteraturens geografi, teknologi og epistemologi"
  • Carsten Meiner: "Topologi og litteraturvidenskab"
  • Christian Dahl: "Kontekstproblemet"
  • Lasse Horne Kjældgaard: "Litteraturvidenskab og socialt ansvar"


15.15  Kaffepause

15.30  Paneldebat

16:30  Reception                                                                                                         


Introduktion til dagens tema

I alle videnskaber opstår der med jævne mellemrum et behov for at gøre status og overveje disciplinens status: dens genstande, dens praksis, dens institutionelle organisering og dens samfundsmæssige rolle og funktion. Den litteraturvidenskabelige debat er i dag i høj grad optaget af spørgsmål som disse, til tider i et omfang, hvor der kan sættes velbegrundede spørgsmålstegn ved de fleste af de træk, der har kendetegnet faget gennem de seneste årtier, i forskningen, i undervisning, og i den kulturelle debat.

Litteraturvidenskabens objekt er i stadig mindre grad de nationallitterære kanondannelser (som man kaldte for ”litteraturer”), der nu fremstår anderledes i lyset af en intensiveret erfaring af mobilitet, kulturmøder og globalisering. Og tilsvarende er de enkelte tekstobjekter, som litteraturvidenskaben i dag arbejder med, stadig mere mangeartede i genre, medium og form og vanskelige at karakterisere ved en traditionel idé om ”litteraritet”.

De videnskabelige arbejdsmåder og forskningsspørgsmål forvandler sig sammen med deres genstand. Fortolkning af tekster retter sig i mindre grad mod at afdække en ”betydning” i teksten og inddrager i stedet vekslende horisonter og kontekster for deres produktion, funktion og virkning, ligesom flere kollektive og tværvidenskabelige projekter og muligheden for at arbejde med store datamængder udfordrer de kendte læse- og fortolkningsstrategier.

Sådanne forskydninger ændrer litteraturforskernes måder at arbejde på (og arbejde sammen på). Der kommer flere forskningsprojekter på tværs af faggrænser, og på tværs af institutioner, mellem forskere, kunstnere, formidlere, aktivister. Det giver også anledning til at stille nogle af de mest simple og mest vanskelige spørgsmål igen: hvad bruger vi litteraturen til, når vi studerer den, og hvorfor er det vigtigt at vi gør det?

Debatdagen er åben for alle og byder på en række oplæg fra danske og skandinaviske litteraturforskere om litteraturvidenskabens aktuelle udfordringer og muligheder, om nye paradigmer og forskningsspørgsmål, om litteraturvidenskabens relevans, og om strømpile for udviklingen af studiet af litteratur i begyndelsen af det 21. århundrede.