Skal lyden på museum?

Lyd har store potentialer for at styrke den kulturhistoriske indsigt. Lydene omkring os farver og former diskret hverdagen, men tiltrækker sig sjældent opmærksomhed. Genhøres de ude af den vanlige kontekst fremkaldes stærke erindringer og oplevelser knyttet til steder, begivenheder og perioder.
 
Netop derfor kan man argumentere for, at indsamling af samtidens lyde bør være en vigtig del af museernes indsamling og samtidsdokumentation på lige fod med genstande og fotografisk og skriftlig dokumentation. Men hvis opgave er det at indsamle samtidens lyde? Og hvis det er museernes, hvorledes kan disse så indskrive lyd i deres indsamlingsstrategier, og hvordan kan indsamlingen gennemføres i praksis?
 
På eftermiddagens symposium vil emnet blive diskuteret bl.a. ud fra oplæg fra Søren Møller Sørensen, Kamilla Hjortkjær (museumsinspektør ved Greve Museum) og Jacob Kreutzfeldt.
 
Symposiet er en del af aktiviteterne under satsningsområdet Kunst- og Kulturvidenskabernes Historiske Dimensioner.