Kulturradikalismens musik

Lektor Michael Fjeldsøe, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, forsvarer sin doktordisputats.

Officielle opponenter

  • Professor Magnar Breivik, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
  • Professor emeritus Peter Woetmann Christoffersen

Forsvaret er offentligt og foregår på dansk. 
Afhandlingen er udkommet på Museum Tusculanums Forlag og kan erhverves fra forla-get for 498 kr.

Bedømmelsesudvalgets indstilling kan rekvireres til en pris fra 1 kr. pr. side
ved henvendelse til fakultetets publikationsenhed, Publi©Kom, Karen Blixensvej 4, lokale 11A.0.02, e-mail: publikom@hum.ku.dk.

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.