Forskergrupper, kollektive projekter og netværk – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskergrupper, kollek...

Forskergrupper, kollektive projekter og netværk

IKK's forskningsstrategiske indholdsmål er at konsolidere og videreudvikle den forskning, som instituttet i en årrække har leveret nationalt og internationalt på en række kerneområder; disse områder skal understøttes og fokuseres. Et vigtigt redskab i konsolidering og udvikling af IKK's forskning er en række forskergrupper, som omfatter både eksisterende forskning inden for instituttets kerneområder og udviklingsområder for instituttets forskningsindsats.

Forskergrupper på IKK er tværfaglige og åremålsbestemte.

Forskergrupper

Kollektive projekter

Forskningsnetværk ledet af IKK