Teater- og performancestudier – Københavns Universitet

Forside > Uddannelser > Undervisning > Teater- og performance

Teater- og performancestudier

Undervisningen i Teater- og Performancestudier består af en række forskellige typer af forløb. Studiet af teater og performance kræver både en klassisk akademisk viden i form af kendskab til historiske, teoretiske og metodiske tilgange, og samtidig er faget optaget af at sikre en høj grad af praksisorientering i uddannelsen. Derfor er der såvel forelæsninger, hvor kompliceret akademisk stof gennemgås, parallelle forløb med studiegrupper og mindre opgaveløsninger, men desuden en række undervisningsforløb, hvor tilegnelsen af en praksis står i centrum. Det kan være i form af ledelseskompetencer i et teaterprocesforløb, analytiske færdigheder, kildebrug og informationssøgning, eller større egentlige praktiske opgaver, hvor akademiske kompetencer sættes i spil med fx kommunikationsopgaver, kunstneriske projektforløb eller formidlingsprojekter.