Moderne kultur og kulturformidling – Københavns Universitet

Forside > Uddannelser > Undervisning > Moderne kultur og kult...

Undervisningen på moderne kultur og kulturformidling

Kandidatuddannelsen opdyrker tre slags grundkompetencer via tre obligatoriske grundmoduler: kulturhistorisk emne, kulturteoretisk emne og kulturpolitisk emne. Her foregår undervisningen på hold i en kombination af forelæsning og aktiv deltagelse af de studerende. Herudover har de studerende mulighed for at vælge frie tilvalgsemner og praktik, hvilket mange studerende vælger. Nogle studerende finder desuden inspiration til deres specialeemne i forbindelse med praktikken.

En kandidat i Moderne Kultur og Kulturformidling er kvalificeret til forskning, formidling og forvaltning inden for felterne for kunst og kultur. Således kan kandidaten overskue og analysere et større materiale og problemfelt, formidle komplicerede problemstillinger, samt kortlægge et kulturpolitisk felt.

Uddannelsen i moderne kultur og kulturformidling varer to år, og den er bygget op af syv moduler. De første tre semestre af uddannelsen udgøres af to moduler à 15 ECTS, mens specialet som det sidste modul, der fylder 30 ECTS, alene udgør det sidste semester.