Kunsthistorie – Københavns Universitet

Forside > Uddannelser > Undervisning > Kunsthistorie

Undervisningen på kunsthistorie

Undervisningen på kunsthistorie foregår i meget afvekslende former. En del af undervisningen er koncentreret omkring forelæsninger, men ofte vil disse være suppleret med studenteroplæg, gruppeøvelser og plenumdiskussioner. Det er også kendetegnende for undervisningen, at den tit består i ekskursioner til kunstinstitutioner og byrum, hvor kunsten er direkte tilgængelig i dens originale form. Der lægges i høj grad op til at de studerende arbejder i grupper og at en væsentlig del af arbejdsindsatsen foregår uden for den egentlige undervisning, men med en tilknyttet vejleder. Da kunsthistoriefaget er et udpræget formidlingsfag, bliver der desuden lagt stor vægt på at opøve og optimere den studerendes evner til mundtlig og skriftlig fremstillingsevne, hvorfor der løbende indgår øvelser med dette sigte. Som en integreret del af studiet eksisterer der desuden mulighed for at komme i praktikforløb på relevante kunstinstitutioner.