Institutråd – Københavns Universitet

Institutrådet på IKK

Institutrådet er et rådgivende organ bestående af institutlederen og repræsentanter for alle medarbejdergrupper og de studerende. Dets opgave er at sikre medbestemmelse til og medinddragelse af ansatte og studerende i forhold vedrørende undervisning og forskning. Konkret forholder Institutrådet sig til instituttets overordnede strategi og fungerer som dialogforum i forbindelse med de sager, der ikke hører under enten Studienævnets eller det lokale Samarbejdsudvalgs kompetence.

Medlemmer:

Institutleder Mette Sandbye

VIP-repræsentanter:

Lektor Annemette Kirkegaard
Lektor Ulrik Ekman
Lektor Bjarki Valtýsson
Studielektor Mette Obling Høeg
Ph.d.-studerende Ida Marie Nissen

Studenterrepræsentanter:

Fie Thorup Hansen (Litteraturvidenskab og Moderne Kultur)
Jens Emil Elg (Kunsthistorie og Visuel Kultur) 
Suppleant: Stine Marie Haarløv (Kunsthistorie og Visuel Kultur)
Johan Boje Mortensen (Musik- og Dansevidenskab) 
Suppleant: Anton Rye Bjerregaard (Musik- og Dansevidenskab)
Julie Bøgh Stray (Teater- og Performancestudier) 

Sekretær for udvalget er institutadministrator Gyrd Erik Foss.

Referater og mødeindkaldelser er tilgængelige i menuerne på højre side.