Forskningsudvalg – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Råd og udvalg > Forskningsudvalg

Forskningsudvalg

Forskningsudvalget rådgiver institutlederen om spørgsmål relateret til forskning og diskuterer og udvikler IKKs forskningsstrategi. Derudover arrangerer forskningsudvalget fælles seminarer om aktuelle forskningsmæssige temaer, typisk én gang hvert semester. Ud over deltagelse i udvalgsmøderne er forskningsudvalgets medlemmer også lokale ambassadører for IKKs forskningsstrategi i de faglige miljøer.

Medlemmer af forskningsudvalget

Institutleder Mette Sandbye
Viceinstitutleder Frederik Tygstrup
Lektor Mikkel Bolt Afd. for Litteraturvidenskab og Moderne Kultur
Lektor Malene Vest Hansen, Afd. for Kunsthistorie og Visuel Kultur
Lektor Erik Steinskog, Afd. for Musikvidenskab og Dans
Lektor Laura Luise Schultz, Afd. for Teatervidenskab

Sekretær for udvalget er fuldmægtig Tenna Lyhne Iversen.

Referater er tilgængelig i menuerne til højre på siden