Ansatte ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Anne Fastrup

Anne Fastrup

Fagudvalgsformand

Som lektor i ældre europæisk litteraturhistorie forsker og underviser jeg hovedsagligt i litteratur- og kulturhistoriske emner fra 1500 - 1800. Siden 2008 har jeg været 50 % frikøbt til deltagelse i et større kollektivt forskningsprojekt om islam i europæisk litteratur. Projektet, der er finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd, løber frem til udgangen af 2011. Projektet skal munde ud i en tre-binds udgivelse på 1600 sider samlet set. Jeg skriver om spansk litteratur i 1500- og 1600-tallet, fransk litteratur i 1500-tallet, fransk og engelsk litteratur fra 1650 - 1800.

Primære forskningsområder

Europæisk litteratur- og kulturhistorie 1500-1800

Aktuel forskning

Islam i europæisk litteratur 1500 - 1800 - påvirkninger og repræsentationer.

Interesseområder

Europæisk kultur- og litteraturhistorie 1500 - 1800; Islam i europæisk litteratur - påvirkninger og repræsentationer; forholdet mellem litteratur og politik.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser på BA-niveau i litteraturhistorie fra 1650- 1850 samt på kandidatuddannelse i historiske og teoretiske emner

Vejledningsområder

  • Europæisk litteratur- og kulturhistorie 1500-1850.
  • Litteraturhistoriografi, orientalisme, romanteori, genreteori, offentlighedsteorier.
  • Oplevelsesøkonomi.

ID: 8402