Authoritarian Conditions – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Forside > IKK-Kalender > 2017 > Authoritarian Conditions

Authoritarian Conditions

I de seneste år har vi set demagoger og radikale højrefløjsbevægelser vinde frem på de politiske scener og i flere tilfælde sætte dagsordenen for væsentlige temaer i den offentlige debat. Disse politiske formationer markerer sig også i en lang række visuelle, auditive, tekstlige og musikalske udtryk. For at undersøge sådanne kulturelle udtryk og for at bidrage til en udvikling af kritikken af dem inviterer vi til to konferencer med den fælles titel ”Authoritarian Conditions: Arts and culture under authoritarian regimes and in political resistance”. Den første, der finder sted i efteråret 2017, fokuserer på Europas og resten af verdens autoritære bevægelser og regimer, mens den anden (foråret 2018) beskæftiger sig med den politiske modstand mod samme. Begge konferencer har et multidisciplinært sigte og vil have internationale gæster.

Fristen for abstracts og forslag er den 30. maj.

Call for paper finder du her.

For mange af instituttets forskere vil være tale om mere eller mindre nye forskningstemaer, og vi ser frem til indlæg af meget forskellig karakter. Bidragene kan have rod i eksisterende forskning, de kan have karakter af en første åbning af en specifik problematik, og de kan være mere eksperimenterende for at udvikle nye tilgange til beskæftigelsen med det autoritære. Blandt spørgsmålene kunne være, om det autoritære har sine egne kunstneriske og kulturelle traditioner og praksisser; om kunstarterne kan bidrage til modstanden mod det autoritære; om der er specifikke kulturelle og kunstneriske praksisser, som understøtter eller modvirker det autoritære; om der er grænser for, hvad det autoritære kan inkorporere?

Begge konferencer arrangeres af Morten Michelsen og Holger Schulze, medlemmerne af forskningsudvalget - Laura Luise Schultz, Malene Vest Hansen, Mikkel Bolt Rasmussen - støtter som rådgivende komité.