Kulturkritik – Københavns Universitet

Kulturkritik i det 21. århundrede

Koordinatorer: Devika Sharma og Mikkel Bolt

Forskergruppen ’Kulturkritik i det 21. århundrede’ fokuserer på relationerne mellem kulturanalyse og politik. Formålet er at undersøge og diskutere, hvad der er den kritiske tænkning og teoris muligheder og opgaver i det 21. århundrede. Snarere end blot at genbesøge den klassiske kritiske teori spørger forskergruppen til kulturvidenskabens og IKK’s aktuelle og fremtidige ’kritikpolitik’:

  • Bør social kritik stadig være kulturvidenskabens horisont?
  • Og hvilke antagelser om magt; om kapitalisme; om skin og virkelighed, baserer en relevant kulturanalytisk praksis sig i så fald på?
  • Hvordan forvaltes arven fra kritisk teori i den nyere kulturteori og i konkrete kulturanalyser – samtidsorienterede såvel som historiske analyser – herunder vores egen analytiske praksis?

Forskningsgruppen har afholdt en række seminarer og bl.a. udgivet et temanummer af K&K om kulturkritik i dag, hvor en række af gruppens medlemmer har bidraget. Link til udgivelsen.

Links til omtaler af nummeret og seminaret, afholdt i forbindelse med udgivelsen af ‘Kulturkritik nu':
"Hvad skal vi med kulturkritikken?" i Politiken
"Kulturkritikken er i krise - ligesom resten af verden" i Information
"Kritikkens sammenbrud" i Vagant


Medlemmer

Mikkel Bolt
Devika Sharma
Isak Winkel Holm
Erik Steinskog
Torsten Andreasen
Michael Kjær

James Day
Mikkel Frantzen
Jens Tang Kristensen

Dominique Routhier

Kasper Opstrup