Det Frie Forskningsråd. Forår 2017 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Det Frie Forskningsråd...

Det Frie Forskningsråd FKK og FSE

Fondens deadlines:

FKK: 4. april kl. 16.00 
FSE
: 30. mart kl. 16.00

Man kan i foråret søges om midler til Sapere Aude DFF-forskningsleder, forskernetværk, tidsskriftsstøtte og ph.d. udenfor universiteterne. For FSE er der yderligere mulighed for forskningsprojekt 1 samt forskningsophold i udlandet.

Opslagene findes her - husk også at læse bilag A-C.

Særligt for ansøgere til int. postdoc: Hvis du ønsker ophold på IKK som en del af en ansøgnig om et international postdoc-stipendium skal inden 1. marts sende en ansøgning om husning til mig med en kort beskrivelse af dit projekt (max 1 side) og en angivelse af den periode, du ønsker ophold (6 måneder i starten eller slutningen af din projektperiode). Da der ikke er overhead i din bevilling, skal der skal lægges midler ind i dit budget til en bench fee for husningsperioden på 3500 kr/md. Vær opmærksom på, at du derudover selv er ansvarlig for ansøgning, budget og bevilling. Grundet besparelser på KU kan der IKKE søges om medfinansiering fra instituttet.

Særligt vedr. forskeruddannelse uden for universiteterne: Det er din værtsinstitution, der hjælper med husning og budget, dog skal indlægges en studieafgift på 150.000 kr. + overhead 44%. Det vil sige, hvis du får stipendiet, skal 216.000 kr. overføres til IKK, hvilket du skal gøre din værtsinstitution opmærksom på. For at få tilsagn fra en hovedvejleder skal du søge om en forhåndsgodkendelse via fakultetets ph.d.-skole, find kontaktinformationer på phd.hum.ku.dk (8. februar: Frist for ansøgninger til ph.d.-skolen endnu ikke offentliggjort, kontakt ph.d.-skolen for yderliger information). 

Procesplan for ansøgningsrunden på IKK (SA2, forskernetværk og tidsskriftsstøtte)

Interessetilkendegivelse:

Skriv til ikk-forsk@hum.ku.dk snarest muligt og senest den 8. februar, hvis du ønsker at søge et af virkemidlerne.

Budgetdokumenter:

Frist for at fremsende budgetdokumenter for alle virkemidler med ansættelser på IKK er onsdag den 22. februar 2017:

Du skal udfylde tre skemaer til behandling af dit budget (tryk på "fjern arkbeskyttelse", hvis du har problemer med at udfylde skemaerne i excel):

  • Bemandingsplan (udfyldes i hele måneder, bruges til beregning af lønudgifter)
  • Overblik over ansættelser (bruges til beregning af lønniveau)
  • Driftsudgifter (laves kronologisk og bruges til beregninger af udgifter til konferencedeltagelse, forskningsophold, konferenceafholdelse o.lign.)

Dokumenterne gennemgås både lokalt på IKK og af Humanioras Økonomicenter, der står for at lægge budgettet ind i det formelle format til godkendelse af institutlederen.

NB! Søger du Sapere Aude Starting Grant som projektleder skal eventuel nedsat eller udskudt undervisningsforpligtelse i projektforløbet aftales med institutleder INDEN du afleverer budgettet.

Godkendte budgetter returneres mellem den 30.-31. marts 2017:

Her kan du forvente at modtage det godkendte budget til brug for ansøgningen sammen med budgetunderskriften fra institutleder i de relevante DFF-skabeloner, hvis du har fremsendt budgetdokumenterne rettidigt.

Du kan finde fakultetet intranetside om FKK her og hente hjælp til budgetlægning i fakultetets værktøjskasse (NB! kræver login på KUnet). Du er også velkommen til at kontakte Tenna Lyhne Iversen for et møde. 

Det er vigtigt, at deadlines overholdes, da projektet skal godkendes af Institutlederen, og der efterfølgende skal være tid til at indhente budgetoplysninger, som i sidste ende skal behandles af Økonomicenteret. Ved for sen indlevering af interessetilkendegivelse kommer man i bedste fald bagerst i køen, men man kan også risikere at få sin interessetilkendegivelse afvist.