Det Frie Forskningsråd. Efterår 2017 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Det Frie Forskningsråd...

Det Frie Forskningsråd. Efterår 2017

Fondens deadlines:

FKK (kultur og kommunikation): 3. oktober kl. 16.00 
FSE (samfund og erhverv)
: 28. september kl. 16.00
International Postdoc: 1. november kl. 16.00

Man kan i foråret søges om midler til Forskningsprojekt 1, forskningsprojekt 2, tidsskriftsstøtte og international postdoc. For FSE er der yderligere mulighed for forskningsophold i udlandet.
Opslagene findes her - husk også at læse bilag A-C.

Særligt for ansøgere til international postdoc: 
Hvis du ønsker ophold på IKK som en del af en ansøgnig om et international postdoc-stipendium skal du inden mandag den 4. september sende en ansøgning om husning til mig med en kort beskrivelse af dit projekt (max 1/2 side) og en angivelse af den periode, du ønsker ophold (6 måneder i starten eller slutningen af din projektperiode). Da der ikke er overhead i din bevilling, skal der skal lægges midler ind i dit budget til en bench fee for husningsperioden på 3500 kr/md. Vær opmærksom på, at du derudover selv er ansvarlig for ansøgning, budget og bevilling. Grundet besparelser på KU kan der IKKE søges om medfinansiering fra instituttet.

Procesplan for ansøgningsrunden på IKK (forskningsprojekt 1, forskningsprojekt 2 og tidsskriftsstøtte)

Interessetilkendegivelse:

Ønsker du husningstilsagn fra IKK til et af virkemidlerne, skal du senest mandag den 7. august sende en mail til ikk-forsk@hum.ku.dk, hvori du angiver, hvilket virkemiddel du vil søge, projektets overordnede emne, samt om det er et individuelt projekt/kollektivt projekt. 

Budgetdokumenter:

Frist for at fremsende budgetdokumenter for alle virkemidler med ansættelser på IKK er mandag den 21. august 2017:

Du skal i første omgang udfylde to skemaer til udregning af dit lønbudget (tryk på "fjern arkbeskyttelse", hvis du har problemer med at udfylde skemaerne i excel):

Kontakt mig for information om, hvad der skal fremsendes, hvis du vil inddrage udenlandske partnere.

Søger du som forskningsleder, skal en eventuel aftale med institutlederen om nedsat undervisningsforpligtelse medsendes på skrift.

Mandag den 4. september er der frist for fremsendelse af dit driftsbudget, dvs. et budget i kronologisk rækkefølge, der viser udgifter til alle driftsaktiviteter såsom konferencer, forskningsophold, publikationer, seminarer osv.

  • Driftsudgifter - udfyld arket eller send en aktivitetsplan, så hjælper jeg med at lave driftsbudgettet (anfør konferencer, forskningsophold, konferenceafholdelse i kronologisk rækkefølge, angiv hvortil, hvor mange, hvor længe osv.). Du kan hente hjælp til budgetlægning på fakultetets forskerstøtteenheds hjemmeside: værktøjskasse (NB! kræver login på KUnet).
  • Se et eksempel på et driftsbudget her

Dokumenterne gennemgås både lokalt på IKK og af Humanioras Økonomicenter, der står for at lægge budgettet ind i det formelle format til godkendelse af institutlederen.

Godkendte budgetter forventes returneret omkring den 21. september 2017 (afhængigt af antallet af ansøgninger):

Her kan du forvente at modtage det godkendte budget til brug for ansøgningen sammen med budgetunderskriften fra institutleder i de relevante DFF-skabeloner, hvis du har fremsendt budgetdokumenterne rettidigt.

Du kan finde fakultetet intranetside om FKK her og hente hjælp til budgetlægning i fakultetets værktøjskasse (NB! kræver login på KUnet). Du er også velkommen til at kontakte Tenna Lyhne Iversen for et møde. 

Det er vigtigt, at deadlines overholdes, da ansøgningen skal godkendes af institutlederen, og der efterfølgende skal være tid til at indhente de budgetoplysninger, som skal behandles af økonomicenteret. Ved for sen indlevering af interessetilkendegivelse kommer man i bedste fald bagerst i køen, hvis tiden er knap kan ansøgningen afvises.