Carlsbergfondet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Carlsbergfondet

Carlsbergfondet Efterår 2017

Carlsbergfondet har offentliggjort efterårets opslag, fristen for at indsende ansøgning er søndag 1. oktober 2017 kl. 16. Find opslaget her, hvor der også er link til det elektroniske ansøgningssystem samt en vejledning. 

Carlsbergfondet giver støtte til individuelle postdoc-projekter, kollektive projekter ved nyudnævnte lektorer, 1-årige stipendier til professorer til udarbejdelse af monografi, konferencer og feltarbejde/forskningsrejser til udlandet.

Find flere informationer på fakultets side i KUnet (kræver login), her.

Interne frister på IKK i forbindelse med Carlsbergfondets opslag:

Interessetilkendegivelse:

Ønsker du husningstilsagn fra IKK til et af virkemidlerne, skal du senest mandag den 7. august sende en mail til ikk-forsk@hum.ku.dk, hvori du angiver, hvilket virkemiddel du vil søge (postdoc, rejse, konference, stipendier osv.), projektets overordnede emne, samt om det er et individuelt eller kollektivt projekt. 

Postdocs med ønske om husning på IKK skal desuden fremsende en formel ansøgning om husning. Bemærk her, at ikke alle der søger, får nødvendigvis tilsagn om husning.

Budgetdokumenter

Når du har fået en tilbagemelding på din interessetilkendegivelse, skal du senest mandag den 21. august 2017 sende følgende tre skemaer til behandling af dit budget (tryk på "fjern arkbeskyttelse", hvis du har problemer med at udfylde skemaerne i excel):

  • Bemandingsplan (udfyldes i hele måneder, bruges til beregning af lønudgifter)
  • Overblik over ansættelser (bruges til beregning af lønniveau)
  • Kontakt mig for information om, hvad der skal fremsendes, hvis du vil inddrage udenlandske partnere.

Søger du som forskningsleder/semper ardens, skal en eventuel aftale med institutlederen om nedsat undervisningsforpligtelse medsendes på skrift.

Mandag den 4. september er der frist for fremsendelse af dit driftsbudget, dvs. et budget i kronologisk rækkefølge, der viser udgifter til alle driftsaktiviteter såsom konferencer, forskningsophold, publikationer, seminarer osv.

  • Driftsudgifter - udfyld arket eller send en aktivitetsplan, så hjælper jeg med at lave driftsbudgettet (anfør konferencer, forskningsophold, konferenceafholdelse i kronologisk rækkefølge, angiv hvortil, hvor mange, hvor længe osv.). Du kan hente hjælp til budgetlægning på fakultetets forskerstøtteenheds hjemmeside: værktøjskasse (NB! kræver login på KUnet).
  • Se et eksempel på et driftsbudget her

Dokumenterne gennemgås både lokalt på IKK og af Humanioras økonomicenter, der står for at lægge budgettet ind i det formelle format til godkendelse af institutlederen.

Du kan hente hjælp til budgetlægning på fakultetets forskerstøtteenheds hjemmeside: værktøjskasse (NB! kræver login på KUnet).