Forskningsstøtte – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte

Forskningsstøtte

Forskningsstøtte på IKK - start altid her
For alle ansøgninger om eksterne bevillinger, hvad enten der er tale om små eller store, nationale eller internationale bevillinger, gælder, at kontakten starter hos din forskningsstøttemedarbejder på instituttet. Skriv til Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk eller kig forbi i lokale 21.2.49.

Du vil herefter få en tilbagemelding på, hvilke procedurer der skal tages hensyn til i det givne tilfælde. Er der tale om mindre og nationale bevillinger, vil den videre støtte blive forvaltet på institutniveau. Hvis der er tale om større og/eller internationale bevillinger, f.eks. EU-bevillinger, vil forskningsstøttemedarbejderen formidle kontakt til den relevante forskningsstøtteenhed på fakultets- eller universitetsniveau.

Aktuelle, større opslag
På nedenstående sider kan du læse mere om hvilke aktuelle midler, der kan søges i de større ansøgningsrunder:

Novo Nordisk: Fristen for ansøgninger om husning og indskrivning er overskredet.

FKK: Frist for forårets interessetilkendegivelser er 7. februar på nær for ph.d.-ansøgere uden for universiteterne hvor fristen er 19. marts. Opslag og procesplan findes på denne hjemmeside

Marie Curie-stipendier: Er du supervisor eller ønsker at rejse ud, så find mere information på denne hjemmeside

Informationer om forskningsstøtte på KU og Humaniora
KU's forskerportal kan du finde nyttig information og vejledninger forbindelse med forskning, fondsansøgninger og eksterne samarbejder mv., fx. fondsopslag, CURIS-registrering, publicering, biblioteksservices mm.

Det Humanistiske Fakultets forskningsstøtte-sider kan du finde værktøjskasse til budgetlægning, nyheder og opslag, ansøgningsfrister, forskningsformidling, EU-midler mm.