Forskningsstøtte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning > Forskningsstøtte

Forskningsstøtte

Forskningsstøtte på IKK - start altid her
For alle ansøgninger om eksterne bevillinger, hvad enten der er tale om små eller store, nationale eller internationale bevillinger, gælder, at kontakten starter hos din forskningsstøttemedarbejder på instituttet. Skriv til Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk eller kig forbi i lokale 21.2.49.

Du vil herefter få en tilbagemelding på, hvilke procedurer der skal tages hensyn til i det givne tilfælde. Er der tale om mindre og nationale bevillinger, vil den videre støtte blive forvaltet på institutniveau. Hvis der er tale om større og/eller internationale bevillinger, f.eks. EU-bevillinger, vil forskningsstøttemedarbejderen formidle kontakt til den relevante forskningsstøtteenhed på fakultets- eller universitetsniveau.

Aktuelle, større opslag
På nedenstående sider kan du læse mere om hvilke aktuelle midler, der kan søges i de større ansøgningsrunder:

Carlsberg: Frist for ansøgninger er 1. oktober 2017. Frist for interessetilkendegivelser på IKK er 7. august 2017. Find procesplan og opslag her.

FKK/FSE: Frist for ansøgninger er 3. oktober/28. september 2017. Frist for interessetilkendegivelser på IKK er 7. august 2017. Find procesplan og opslag her.

Informationer om forskningsstøtte på KU og Humaniora

KU's forskerportal kan du finde nyttig information og vejledninger forbindelse med forskning, fondsansøgninger og eksterne samarbejder mv., fx. fondsopslag, CURIS-registrering, publicering, biblioteksservices mm.

Det Humanistiske Fakultets forskningsstøtte-sider kan du finde værktøjskasse til budgetlægning, nyheder og opslag, ansøgningsfrister, forskningsformidling, EU-midler mm.