Om forskningen på Institut for Kunst og Kulturvidenskab – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskning på fagene > Om forskningen på Inst...

Forskning på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Forskningen ved IKK retter sig på den ene side mod den enkelte kunstart inden for fagene kunsthistorie, visuel kultur, litteraturvidenskab, musikvidenskab, dansevidenskab og teatervidenskab. På den anden side retter forskningen sig mod det indbyrdes samspil mellem kunstarterne og mod deres sammenhæng med afgørende tendenser i kultur og samfund. Forskningen har endvidere fokus på områdestudier og hverdagslivets kulturer, nye medier, samtidens kunstdiskurser og en bred vifte af samfundslivets kulturfænomener.

Kunst og kultur kan både forstås som værker af særlig æstetisk kvalitet og i antropologisk forstand som en særlig praksis. Vores forskning retter sig mod begge dele, ligesom den omfatter både finkultur og massekultur, fra Antigone til zombifilm, fra Schubert til Michael Jackson, fra Tizian til japansk manga, fra Shakespeare til musicals. Vi fokuserer både på den historiske dybde og kulturarven og på samtidens kultur- og kunstfænomener. Og vi interesserer os for, hvordan kunst og kultur i praksis fungerer som vigtige fora for samtidens såvel som fortidens sociale og politiske dagsordener.

Forskningsindsatsen ved IKK er således karakteristisk ved at kombinere en fortsat udvikling af kundskab om de kunstneriske former og kulturelle traditioner i hele deres historiske dybde, med en målrettet forskningsindsats, der omfatter kunstens og kulturens rolle og funktion i en globaliseret vidensøkonomi.

Hvis du vil vide mere om forskningen på IKK, kan du læse om vores forskergrupper og kollektive projekter.

Forskningsudvalg

IKK's forskningsudvalg rådgiver institutlederen om spørgsmål relateret til forskning og diskuterer og udvikler IKK's forskningsstrategi. Læs mere om IKK's forskningsudvalg.